Dobrodošli na spletni strani   laternamagika.si 

lamagintro
Pozdrav s praga Zavoda LaMag Maribor 

Zavod LaMag je bil bolj nuja, ki se je skozi zadnja leta nekih priložnosti in dogodkov v Mariboru materializirala v konkreten projekt, kot pa času »primerno« letargično sprejemanje, morda zapito nerganje pa forumsko kritiziranje, stanj v mestu ali družbi nasploh.

Zavod LaMag, kot Zavod za kulturo in izobraževanje, si je sestavil dokaj konkretno shemo svojega vzroka in še konkretnejšo seciranje stanj v svojem okolju, tudi za desetletja nazaj, saj že tista leta nosijo simptome današnjih lokalnih kulturno-izobraževalnih bolezenskih stanj.

V iskanju svoje prepoznavne identitete se Zavod LaMag ni postavljal ne nad, še manj pa ob bok dogajanju v kulturi, malo manj izobraževanju, ampak je iskal vzporednost v pojmu alternative in to predvsem alternative alternativi; slednja je v Mariboru samorazglašena kot vse, kar ni institucionalno, čeprav se sama, ta ista alternativa, plodi in množi iz sebe za sebe... ali preprosteje, se razdružuje, da bi se postavljala kot samosvoja, čeprav ohranja izrazite vzorce okolja od katerega je odšla ali se odcepila.

LaMag se ni odcepil ali skregal pa razšel iz nobene strukture, ki je tvorila neko kulturno ali izobraževalno ali produkcijsko jedro, ampak je nastal iz oprijemljive ambicije, da vsemu nezadovoljstvu, ki bega v nova samostojna iskanja, tudi iz užaljenosti in prizadetosti, omogoči kreativno projektno sodelovanje in predvsem združevanje in da vsem ki se šele odločajo stopiti v te prostore kulture in izobraževanja oziroma dejanj in samopotrjevanj znotraj njih, omogoči alternativo ali vsaj razmislek.

Kaj zelo shematično to pomeni: zasebni zavod je poskrbel za prostore in stroškovno vzdržno konstrukcijo, ki tudi s svojo infrastrukturo in lokacijo omogoča gledališke in druge video dejavnosti tudi likovno in glasbeno ter istočasno vzpostavlja platformo izobraževanja na omenjenih področjih za namen samozaposlovanja ali pa projektnega dela znotraj lastnih pravnih subjektov.

Če omenimo gledališko dejavnost, se izpostavlja profesionalna produkcija, ki omogoča delavničarske projekte za različne starostne skupine ter tako grupiranje za žanrsko različne odrske projekte, ki v krogu vodijo nazaj k poklicnemu izobraževanju in neposredno delu, katero zopet omogoča...

Če omenjamo video ali filmske dejavnosti, se te po principu Zavoda zopet delijo v večpredstavnostne forme z ambicijo obvladovanja produkcije za različne platforme, od medijev tja do novih praks oziroma iskanj v povezovanju kreativnega izraza in orodij za realizacijo lastnih vsebin.

Glasba, pravzaprav njeni izvajalci, se v Zavod LaMag umeščajo kot komorna, a žanrsko raznotera produkcija, ki zopet po nastavljenem principu od nastopov do delavnic, vodi k zaključenim medijskim projektom.

Prostori in predvsem forumsko upravljanje s časom znotraj "dvorane" in učilnice pa knjižnice pa galerije pa plesišča in drugega, omogoča zgoraj omenjeno alternativo do alternative, ki je okostenela skozi razmnoževanja iz same sebe, tudi predvsem s ponavljanjem vzorcev, tako financiranja kot vrednotenja, tako lastnega kot javnega.

Namenoma ne pišemo oziroma ne izpostavljamo umetnost, umetniških izdelkov ali pa jih primerjalno paberkujemo iz klasičnih alternativ in nje posnemovalcev v Mariboru. Zavod LaMag, kar je skrajšano iz Laterna Magika, zna ločiti in predvsem zna prepoznati ustvarjalnost in domiselno kreativnost pa sposobnost prikazovanja ali izražanja tega daru brati domišljijo pa fantazijo ... nekomu se pojmi podvajajo, ampak tako kot pri nas ločimo amaterizem, diletantizem in ljubiteljstvo, predvsem skozi vrednotenje pristopa ter v kritičnem vpogledu v sporočila, tako se tanka ločnica, skoraj neopazna, v poenostavljenem poimenovanju »enakega« lahko spreobrne v škodljivo ali vsaj brezbrižno obnašanje do posameznika ali skupine.

Zato se pri nas na Židovski govori bolj o obrti in obrtnih znanjih, zato se tu uči skozi vajeništvo, pa pomočniško dobo tja do mojstrstva. In utemeljuje logiko, da šele mojstri, če ob vsem obvladovanju orodij in materialov, prepoznajo v svojih izdelkih lastni, hoteni izraz... skozi sporočila ali izpoved, sežejo v prostore umetnosti, sploh še, če znajo to ponoviti in bogatiti.

Projekti, ki so v konkretnih okvirih postavljeni, so:

Tovarnica veselja (stran bo kmalu obnovljena) , z gledališko šolo za male klovne pa Pripovedovalnico za mlajše in za starejše šolarje pa srednješolce in študente, MGM, Mladinsko gledališče Maribor.

mod.oblak 10.7 je obrtna medijska delavnica, ki ni omejena samo na mesto ali prisotnost v delavnici, ampak se preko interneta formira na različnih vsebinskih in tako neposrednih izraznih platformah.

Maribor zdaj, je večpredstavnostni informativni medij , najprej le lokalnega značaja, ki združuje pisanje, radio in televizijo v inovativni formi

Izobraževalni in podjetniški segment Zavod d.d., je poslovna priložnost za poklice in predvsem zaposlovanje, v projektih, ki jih ima pripravljene Zavod LaMag tako v turizmu, gostinstvu, medijih in še čem... ki pa vsi, vsaj v izhodišču, izhajajo iz osnovne dejavnosti zavoda.

Zavod ima še nekaj forumskih platform pa družabnih omrežij, kjer želi na razumljiv in vabljiv način promovirati sebe, za kar pa potrebuje administratorje in moderatorje, ki bodo delovali znotraj vsebinskih konceptov in znali vnašati nove.

LaMag je tudi oder, je kabaret, je komorna glasbena scena, je galerija in za vse je tudi intimni klubski prostor.

In na koncu tega prebijanja skozi kazalo Zavodove strukture, se pričakuje, da se zainteresirani predstavite s svojimi izkušnjami in ambicijami ter seveda s časom, ki bi ga lahko namenjali temu svojemu ali skupnemu projektu. Ob neki smiselni, recimo ji kritični masi zainteresiranih, se pa dobimo na konkretnih pogovorih.

Za konec, ki je v bistvu bil eden od začetkov pa, da programski vodja, zelo dobro pozna področja, ki jih zavod formira kot ciljna, se neprestano znotraj njih odziva in dinamično riše smiselne koncepte, ki ob obstoječi kreativnosti v množici mestnega kulturiranja, ne posnemajo in ne povzemajo, kaj šele kradejo ideje.

Vsekakor hvala za pozornost in veliko korajže pri odločitvah. In še nekaj: če pa ste prepričani, da se osebnostno in kreativno pa izkustveno že toliko zgrajena osebnost, da bi lahko takoj profesionalno stopili v katerega od projektov, ne odlašajte s svojo partnersko ponudbo.

zavod.lamag@gmail.com

lamagintro

Spletne strani so v pripravi. Prosimo, obiščite nas kasneje.
Web pages are under construction. Please visit us later.